Kurser - instruktioner

INSTRUKTIONER

OBS! en del på engelska

Jag har samlat ihop ett gäng "kurser" och instruktioner som kan vara användbara om man står med ett mönster utan sömnadsanvisning eller ofullständiga instruktioner. Eller kna man helt inte fatta hur man gör ett visst moment, somliga saker kan dessutom göras på flera sätt.

Högerklicka på länkarna och välj"SAVE As ..." eller "Spara Som ..."